начало | карта на сайта
новини | интернет достъп | устав и правилник

Сдружение "Локална мрежа - Студентски град"

Сдружение с нестопанска цел "Локална мрежа - Студентски град" изгражда и поддържа локална компютърна мрежа с достъп до Интернет в блокове 41, 42Б, 50 и 52 на СУ "Св. Климент Охридски" в Студентски град, гр. София. Предоставяйки възможността в мрежата на сдружението да доставят интернет и интернет решения на най-малко два доставчика, без обвързващи студентите договори на принципа на предплатената услуга при възможно най-голям баланс на величините цена и качество. Всички негови членове са студенти на СУ, а Управителният съвет и администраторите в мрежата са доброволци-ентусиасти, работещи в полза на колегите си, почасово, в партньорство със студенти от различни факултети на СУ /ФМИ, ФзФ, ФЖМК,СФ и др./

Целта на Сдружението е да осигури свързаност между студентите, да предложи възможности за споделяне на учебни и други материали помежду им, да реализира удобен канал за електронна комуникация. Осигурява достъп до множество ресурси за забавление и обучение, посредством безплатен достъп до основни интернет сайтове – електронни пощи, информационни и учебни сайтове, градска мобилност, електронни медийни издания и др. Сдружението цели цялостно да реши проблемите на студентите, свързани със съвременните информационни и комуникационни технологии, заради което предоставя възможност за свободно споделяне на ресурси /лекции, реферати, статии и т.н./. В помощ на тази кауза е изградена зала със свободен интернет достъп и семинарен кът за клубове по интереси в бл. 42 Б, с амбицията да има такава във всеки блок с мрежа. Сдружението дава поле за изява на всеки желаещ да покаже възможностите си и да придобие нови технически знания в областта на компютърните мрежи и информатиката, както и организационни и комуникационни умения. Тъкмо поради тази причина членовете му са предимно живущи в блоковете и участват в управлението му. А мрежата, която не може да бъде отчуждавана, е на практика собственост на самите студенти.

Сдружението е създадено през 2002 г. и от 2003 г. е официално оторизирано да извършва тази дейност на територията на общежитията на СУ чрез споразумение с управата им – Поделение "Социално-битово обслужване".
СНЦ Локална Мрежа Студентски ГрадБЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ

DC хъб в мрежата DC хъб
Radio прокси Radio прокси
HTTP прокси Web (HTTP) прокси
» повече информация

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ